сила на въздействие

сила на въздействие
словосъч. - ефикасност, действеност, резултатност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • въздействие — същ. влияние, давление същ. господство, надмощие, авторитет същ. власт, владичество, управление, ръководство, контрол същ. именитост, известност, слава, значение същ. мая, фермент, активизиращ елемент същ. острота, ефект …   Български синонимен речник

  • сила — същ. мощ, крепкост, твърдост, здравина, твърдина, издръжливост, отпор същ. енергия, работоспособност същ. могъщество, надмощие, господство, влияние, авторитет, значение, власт същ. напрежение, натиск, напън, напор, интензивност същ. разгар,… …   Български синонимен речник

  • ефикасност — същ. действеност, резултатност, сила на въздействие същ. сила, действие …   Български синонимен речник

  • действеност — същ. активност, предприемчивост, деятелност същ. решителност същ. динамизъм същ. ефикасност, резултатност, сила на въздействие …   Български синонимен речник

  • резултатност — същ. ефикасност, сполучливост същ. действеност, сила на въздействие …   Български синонимен речник

  • авторитет — същ. престиж, влияние, респект, тежест, важност, значение, обаяние, уважение, достойнство същ. власт, мощ, сила, господство същ. владичество, надмощие, управление, ръководство, контрол, въздействие …   Български синонимен речник

  • власт — същ. господство, владичество, мощ, авторитет, могъщество, сила, надмощие, хегемония същ. управление, началство същ. влияние, въздействие, натиск, давление същ. ръководство, контрол същ. разполагане, владеене същ. пълномощ …   Български синонимен речник

  • влияние — същ. авторитет, престиж, тежест същ. господство, власт, надмощие същ. натиск, въздействие, давление, внушение същ. значение, важност, сила същ. владичество същ. управление, ръководство, контрол …   Български синонимен речник

  • господство — същ. владичество, влияние, сила, мощ, могъщество, власт, авторитет, надмощие, властвуване, първенство, доминация, хегемония същ. управление, ръководство, контрол, въздействие същ. разполагане, владеене същ. водачество …   Български синонимен речник

  • действие — същ. движение, акция, операция, работа, дело, акт, постъпка, поведение същ. въздействие, влияние, отражение същ. резултат, ефект, последица същ. дейност, деятелност същ. деяние същ. изпълнение, приложение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”